Datganiad preifatrwydd ar gyfer Wrecsam 2025

Bydd y wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn cael ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol. Bydd unrhyw ddata sy’n cael ei ddarparu gennych chi’n cael ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data ac wrth ei ddarparu, rydych chi’n rhoi caniatâd i’r Cyngor brosesu’r data at y diben mae’n cael ei ddarparu ar ei gyfer.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac ond yn cael ei defnyddio gan y Cyngor neu ei datgelu i eraill at ddiben sy’n cael ei ganiatáu’n gyfreithiol.

Contact

Cymryd Rhan

Tim Dinas Diwylliant 2029 Wrecsam, C/o Ty Pawb, Stryd y Farchnad,Wrecsam, Gogledd Cymru, LL13 8BG

Contact

    Contact

    © Tim Cais Wrecsam 2029

    Contact